Děkujeme za podporu sponzorům a partnerům:

10.VÝROČÍ OTEVŘENÍ CHRÁNĚNÉ CUKRÁRNY

V naší cukrárně jsme oslavili kulaté výročí. Potěšila nás velká účast a úspěch podávaných novinek v podobě minidezertů a minichlebíčků. Začínali jsme v 9 hodin proslovem paní starostky Lenky Mrzílkové. Po celý den probíhala výstava fotografií a také prodejní výstava výrobků z naší chráněné dílny. Celou dobu panovala příjemná atmosféra. Děkujeme Všem, kteří nás podpořili nejen sponzorským darem, ale i nákupem výrobků z již zmiňované chráněné dílny a nebo jen svojí přítomností. Ještě pořád se najdou lidé, kterým není lhostejné, jak nesnadné je pro lidi s handicapem uplatnit se na běžném trhu práce. My se snažíme už deset let, aby tito mladí lidé neseděli doma, protože jinde je nezaměstnají. Je to opravdu nelehký úkol. Moc děkujeme lidem, kteří nám s tím pomáhají i tím, že se k nám pravidelně vrací. Naši klienti jsou rádi potřební a užiteční....

Naše nové dortíky

Pečeme vánoční cukroví

Je to opravdu k nevíře, ale blíží se vánoční svátky a nastává čas k přípravě vánočního pečiva. V dnešní hektické době nemáme všichni čas a proto jsme se rozhodli, že v letošním roce rozšíříme svůj sortiment a nabídneme domácí cukroví nejen běžným spotřebitelům, ale také firmám. Jedná se o ručně zdobené výrobky a domníváme se, že se bude jednat o velmi vhodný dárek pro Vaše zaměstnance. Přispějte prosím našim klientům, kteří se i přes svůj handicap snaží uplatnit a pracují. Snaží se seberealizovat, přizpůsobit se ostatní zdravé populaci, nepřekážet a být užiteční. Můžeme zaručit kvalitu našich výrobků. Určitě Vám bude chutnat. Naši klienti vše dělají s láskou a to je to nejdůležitější. Naše výrobky si můžete objednat a zakoupit v Chráněné cukrárně Pojďte dál Kojetická 1023 Neratovice.Tel:777715141. Zakoupením těchto výrobků umožníte lidem se zdravotním postižením uplatnit se na běžném trhu práce. Těšíme se na Vás

7.ročník soutěže Malování na kávu

Starostka Neratovic přivítala naši plavkyni

Naše plavce v Los Angeles přišla pozdravit i plavecká ikona Michael Phelps

Veliký úspěch na Speciální olympiádě v Los Angeles.

Eva Procházková vybojovala v plavání bronzovou medaili na Special Olympics World Summer Games 2015 v Los Angeles. Již podruhé mohla Eva reprezentovat naši republiku i město Neratovice, na Světové letní Speciální olympiádě. Poprvé v roce 2011 v Athenách ( 3. a 4. místo ) a letos v červenci v LA zaplavala 3. místo na 100m volný způsob. Her se zúčastnilo 6500 sportovců ze 157 zemí. Podporu svojí účastí vyjádřila manželka amerického prezidenta Michael Obamová i legendární olympionik Michael Phelps, se kterým se mohli naši plavci osobně setkat. Gratulujeme Evičce k výbornému umístění a přejeme jí ještě hodně sportovních úspěchů. Dále chceme poděkovat všem co za jejím úspěchem stojí, hlavně trenérům, zvláště Evě Janovské.

Plavecké závody 19.6.2015

Naše plavkyně do Los Angeles

V červenci odjíždí Evička Procházková z SK Pojďte dál Neratovice do Los Angeles na světovou Speciální olympiádu. Bude nás reprezentovat v disciplíně 50m prsa a 100m volný způsob.Přejeme jí hodně úspěchů jako při olympiádě před čtyřmi lety v Athénách. Program speciálních olympiád. pro mentálně postižené založila na sklonku 60.let v USA paní Eunice Kennedyová – Shriverová, sestra prezidenta Johna F. Kennedyho a uvedla tak v život myšlenku sportování jako prostředku rozvoje osobnosti a integrace lidí s mentálním postižením. Cílem SO je umožnit co největšímu počtu lidí s mentálním postižením pravidelně sportovat a účastnit se sportovních soutěží bez ohledu na absolutní výkonnost. Výkon je v SO chápán jako kategorie individuální, sportovci jsou při sportovních soutěžích rozděleni zásadně do skupin podle své výkonnosti a každému z nich se nakonec dostane ocenění a uznání. Vyhrát tak mohou i sportovci s těžkým stupněm mentálního postižení. Celý program SO má tedy vedle vlastní sportovní hodnoty velký význam sociální, kdy sportovci vstupují do uznávaných a oceňovaných rolí závodníků a v neposlední řadě přispívá i k obohacení citového života mentálně postižených sportovců a jejich rodičů, kteří mnohdy poprvé v životě mohou se svým dítětem prožít pocit úspěchu a radosti. Speciální olympijský program je otevřen všem lidem s mentálním postižením, kteří dovršili 8 let a jejichž IQ není vyšší než 80. Dolní hranice IQ není určena, to znamená, že do sportovní činnosti mohou a mají být zapojováni i jedinci s těžkým stupněm mentálního postižení.

Horní Maxov 2015

Ve čtvrtek 14.5. jsme vyrazili jako každý rok s kamarády z Drutěvy do Jizerských hor.Celkem nás bylo 50 lidiček. Vyšlo nám nádherné počasí a mohli jsme se tak na plno věnovat procházkám a túrám. Nezanedbali jsme ani sportovní aktivity. Hráli jsme tenis, stolní tenis apod. Nezapomněli jsme fandit našim hokejistům, kteří bojovali na MS v Praze. A když byla volná zábava věnovali jsme se kreativnímu tvoření, gumičkování anebo hře BINGO. Týden utekl jako voda a už se můžem těšit zase na příští rok!

Charitativní golfový turnaj

© Pojďte dál